Menu
Sepetteki Ürünler

Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.yedektevar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Namıkkemal Mh.Güney kıyı boyu cad.kıyıboyu apt.altı

No:137/A Seyhan/ADANA adresinde mukim HAS OTO  (Bundan böyle www.yedektevar.com olarak anılacaktır).

b) www.yedektevar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu HAS OTO ’nın sahip olduğu internet sitesi www.yedektevar.com ‘dan üyenin

faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.yedektevar.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar

önünde doğru olduğunu,

 www.yedektevar.com.’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal

tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.yedektevar.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,

üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı

bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından

HAS OTO’ya karşı ileri sürülebilecek

tüm iddia ve taleplere karşı, HAS OTO’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat

ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.yedektevar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve

bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.yedektevar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,

başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,

yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz

. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını

önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.yedektevar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,

kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve

görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HAS OTO’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.

HAS OTO’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü

kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir

ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı

herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. HAS OTO üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve

verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,

www.yedektevar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği

herhangi bir zarar yüzünden

HAS OTO dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı

veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde,

bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye

işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,

HAS OTO’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal

nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,

HAS OTO ’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde

bulunma hakkı saklıdır.

3.9.HAS OTO’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme,

müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu

önceden kabul eder. Bu durumda, HAS OTO’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.yedektevar.com internet sitesi yazılım ve tasarımı HAS OTO

mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili

kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez

ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve

ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. HAS OTO tarafından www.yedektevar.com internet sitesinin iyileştirilmesi,

geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek

için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,

Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan

bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. HAS OTO üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)

yasal gereklere uygun hareket etmek

veya …………ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) …………ve

 www.yedektevar.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak

ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.yedektevar.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı

yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır.

Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus

koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

Bu bağlamda üye www.yedektevar.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım

ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada

dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. HAS OTO, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara

sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya

 www.yedektevar.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini

silme hakkını saklı tutar.

3.15. HAS OTO üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön

ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir,

güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten

kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, HAS OTO’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek

münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını

ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. HAS OTO iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı

elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına

bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik

sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik

,posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna

gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya HAS OTO tarafından

üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. HAS OTO üyenin üyelik

sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda

üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm

maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği

anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve

karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Gizlilik Politikası

Bu beyan www.yedektevar.com sitesinin gizlilik politikasını içerir.

www.yedektevar.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları

uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

www.yedektevar.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden

bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve

gizliliğinizin sürdürülebilmesi

 www.yedektevar.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle

vermiş olduğunuz bilgiler üyelik ve satış sözleşmesi’nde belirtilen

kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak,

üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı

şekilde giderilebilmesi için,

 www.yedektevar.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit

etmekte ve bunu kullanmaktadır.

IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı

demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

www.yedektevar.com üyesi olduğunuz veya üyeliksiz alışveriş yaptığınız

andan itibaren haftalık bilgilendirme bültenleri e-posta adresinize gönderilecektir.

Dilediğiniz zaman bu bülten gönderiminde değişiklik yapma, hizmetten

vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır.

Bu e-postaların içeriği, satışını yaptığımız markalar ile ilgili olarak

yapılacak tüm kampanyalar, indirim fırsatları, ürün,

müşteri memnuniyetinin tespiti amacıyla gönderilecek bültenler ve

bilgilendirmelerden oluşmaktadır.

Sitemizden alışveriş yaparak veya ürünler hakkında beni ara bilgi formunu

doldurarak veya şirket e-posta adreslerimizden

bilgi talebinde bulunduğunuzda size e-bülten, e-posta, telefon ve SMS

aracılığıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan

SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet

üzerindeki dolaşımları

sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya

kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her

türlü soru ve öneriniz için

sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz.

Bu beyan www.yedektevar.com sitesinin gizlilik politikasını içerir.

www.yedektevar.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş

sayılmaktasınız.

www.yedektevar.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı

kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi

 www.yedektevar.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş

olduğunuz bilgiler üyelik ve satış sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında

herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı

şekilde giderilebilmesi için, www.yedektevar.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte

ve bunu kullanmaktadır.

IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi

toplamak amacıyla da kullanılabilir.

www.yedektevar.com üyesi olduğunuz veya üyeliksiz alışveriş yaptığınız andan

itibaren haftalık bilgilendirme bültenleri e-posta adresinize gönderilecektir.

Dilediğiniz zaman bu bülten gönderiminde değişiklik yapma, hizmetten

vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır.

Bu e-postaların içeriği, satışını yaptığımız markalar ile ilgili olarak yapılacak

tüm kampanyalar, indirim fırsatları, ürün, müşteri

memnuniyetinin tespiti amacıyla gönderilecek bültenler ve

bilgilendirmelerden oluşmaktadır.

Sitemizden alışveriş yaparak veya ürünler hakkında beni ara bilgi

formunu doldurarak veya şirket e-posta adreslerimizden bilgi talebinde bulunduğunuzda

size e-bülten,

e-posta, telefon ve SMS aracılığıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan

SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki

dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi

veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü

soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz.